Cố định tiêu đề hàng và cột trong quá trình làm việc với Microsoft Excel 2003 | Namloan

July 4, 2020✅ Hướng dẫn các cố định tiêu đề của hàng và cột khi làm việc với Excel 2003, gim tiêu đề hiện thị ở những bảng có nhiều số liệu giúp sử lý số liệu dễ dàng và thuận tiện hơn
✅ XEM THÊM ✅
✔️ Chuyển chữ thường thành chữ hoa trong word và excel:
✔️ Hướng dẫn in 2 mặt chẵn, lẻ trong Excel 2010 không cần phần mềm:
✔️ Ẩn, hiện thanh Ribbon trong excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2015,….:
✔️ Thay đổi font chữ và cơ chữ mặc định trong các phiên bản excell:
✔️ Cố định tiêu đề hàng và cột trong Excel 2003:
✔️ Tạo chỉ số trên, chỉ số dưới, công thức hóa học trong Excel:
✔️ Tạo mật khẩu cho file Excel 2003, 2007, 2010, 2013:
✔️ Tùy biến đường kẻ Gridlines trong excel 2003, 2007, 2010, 2013:
✔️ Cách tách họ và tên trong trong Excel:

Nguồn: https://mensagensdamanha.com/

Xem thêm bài viết khác: https://mensagensdamanha.com/tong-hop/

All Comments

  • Vậy cách cố đinh dòng và cột trong word 2003 (giống như trong Excel bạn đã làm) thì phải làm sao hả bạn

    Nam Bach Ho July 4, 2020 8:22 pm Reply
  • Video của bạn rất hữu ích, cảm ơn rất nhiều.

    Youtober Like July 4, 2020 8:22 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *