4. Hướng dẫn tính GIÁ CA MÁY trong lập dự toán xây dựng công trình | Học dự toán cơ bản

June 28, 2020Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng là mức chi phí bình quân xác định cho một ca làm việc theo quy định của máy và thiết bị thi công xây dựng.

Có 3 cơ sở cần nắm bắt trước khi xác định giá ca máy

1. Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về quản lý chi phi xây dựng

2. Quyết định 1134/QĐ-BXD ngày 28/12/2015 của Bộ Xây dựng ban hành định mức ca máy và thiết bị thi công xây dựng

3. Thông tư 06/2010/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

CÁCH TÍNH GIÁ CA MÁY
Giá ca máy gồm toàn bộ hoặc một số Khoản Mục chi phí như chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công Điều khiển và chi phí khác của máy.

Giá ca máy được xác định theo công thức:

CCM = CKH + CSC + CNL + CNC + CCPK (đồng/ca) (6.1)

Trong đó:

– CCM: giá ca máy (đồng/ca)

– CKH: chi phí khấu hao (đồng/ca)

– CSC: chi phí sửa chữa (đồng/ca)

– CNL: chi phí nhiên liệu, năng lượng (đồng/ca)

– CNC: chi phí nhân công Điều khiển (đồng/ca)

– CCPK: chi phí khác (đồng/ca)

🥇 Đừng quên Like & Subcribe kênh để cập nhập video mới nhất nhé🥇

📌Follow Youtube:

© Bản quyền thuộc về Duy Dự Toán

© Copyright by Duy Dự Toán ☞ Do not Reup
———————————————————————————————–
🍀🍀 Tìm và liên hệ ngay hôm nay 🍀🍀

🍀Fan page :
🍀Gmail : duydangduc93@gmail.com
🍀Youtube :
#duydutoan #tinhgiacamay #hocdutoancoban

Nguồn: https://mensagensdamanha.com/

Xem thêm bài viết khác: https://mensagensdamanha.com/xay-dung/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *