17C | 2D IMAGES – ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN CS2 LT THỦ ĐỨC VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCM CITY

June 28, 2020#ĐạihọcKhoahọcTựnhiên #ĐạihọcQuốcgia #FeelPleased
Video này có cùng nội dung như video “17A” nhưng các hình ảnh được hiển thị ở chế độ 2D bình thường. Nếu bạn muốn xem định dạng hiệu ứng 3D, vui lòng xem tại:
* 17A | ẢNH 3D XEM KHÔNG CẦN KÍNH – ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN CS2 LINH TRUNG THỦ ĐỨC VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCM CITY

hay
* 17B | ẢNH 3D ANAGLYPH RED-CYAN – ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN CS2 LINH TRUNG THỦ ĐỨC VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCM CITY
Đeo kính 3D xanh-đỏ để xem

This video has the same content as the “16A” video except the images were kept in 2D normal mode. If you want to see visual 3D effects, please watch:
* 17A | 3D IMAGES NO 3D GLASSES – ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN CS1 VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCM CITY

or
* 17A | 3D IMAGES NO 3D GLASSES – CS2 ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCM CITY
Use 3D Red-Cyan Glasses to see

Background Music:
+ Green Hills (Jingle Punks) ((Youtube’s Audio Library)
+ Daytime Night (Album: The Beginning of Happiness; Artist: Lin Long Hsuan)
+ Letter To Natalie – The Great North Sound Society (Youtube’s Audio Library)

Nguồn: https://mensagensdamanha.com/

Xem thêm bài viết khác: https://mensagensdamanha.com/khoa-hoc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *